Karrierecoaching og sparring

 

Vi berører typisk et eller flere af følgende emner: Blissness, stress, work life balance, passion, lifedesign, arbejdsproblemstillinger, karriererådgivning, økonomi, beslutningstagning, målopnåelse, effektivitet.