Bevidsthedsuddannelsen

 

4-årig bevidsthedsuddannelse:
2 års basisuddannelse og 2 års overbygning

Kort om uddannelsen

Dette er en af Danmarks enkleste, dybeste og samtidig bredeste uddannelser. Og en af de sjoveste. Uddannelsen er på 1, 2, 3 eller 4 år, alt efter hvad du ønsker.

Dette er ikke i udgangspunktet en terapeutisk uddannelse. Det er snarere en slags oplevelses-orienteret renæssance-uddannelse … i at være netop dig og leve dit liv ud fra det.

De fleste uddannelser, både traditionelle og alternative, er reelt fokuseret på at gøre folk til specialister på et enkelt område, en niche.

Bevidsthedsuddannelsen er på mange måder omvendt og alt andet end niche-præget. Selv om du vil blive præsenteret for teori og mange værktøjer og teknikker (og vil kunne vælge at fordybe dig i nogle af dem), så er målet ikke at du bliver ekspert i teknikker, metoder eller teorier (selv om du også bliver det). Nej, målet er at du – ved at prøve dig frem – bliver ekspert i tre meget større og mere interessante ting, nemlig: dig selv, bevidsthed og helhed.

Du skal opleve alt dette – indefra! Derefter kan du hjælpe andre med hvad de end har brug for. På den måde vender vi tingene lidt på hovedet i forhold til andre uddannelser.

Om du efter endt uddannelse vælger at arbejde som guide, behandler, healer, coach, problemløser, lærer, foredragsholder, teambuilder, rådgiver, noget helt tiende (eller alle tingene på en gang) er helt op til dig. Hvad end du vælger, vil uddannelsen støtte dig … også i det at realisere dit valg.

Uddannelsens 2 overordnede mål

1) At leve i overensstemmelse med din udvidede bevidsthed, din indre vejleder

Et af de primære mål med uddannelsen er at du via dit bevidsthedsarbejde kommer til at leve i samklang med din udvidede bevidsthed (dit højere selv, din intuition, din sjæl) og dermed udlever dig 100% autentisk i alle livets henseender.

Denne uddannelse vil derfor give dig selv noget tidløst, som aldrig bliver forældet. Noget som kan bruges på alle typer problemer og udfordringer. Ikke bare noget du kan, men noget du ER og derefter handler ud fra.

Det er klart, at du lige skal lære de forskellige dele af dig selv at kende, blive tryg ved dem og finde en god og praktisk balance mellem dem, men eftersom din udvidede bevidsthed er en fantastisk guide … og terapeut … og læremester … hvorfor så ikke benytte sig af det?

Ved at give din udvidede bevidsthed rollen som din vejleder gør du dit liv meget enklere, dine valg rigtigere for dig – samt din uddannelse mere effektiv.

2) Tilegnelse af metoder og teknikker samt at forstå helhedsperspektivet indefra

Derefter er det mest et spørgsmål om at tilegne sig noget grundviden, nogle grundteknikker samt at få slået et perspektiv fast, nemlig helhedsperspektivet.

Helhedsperspektivet er (ligesom alt andet der virkelig er vigtigt) ganske enkelt: det går ud på at se alting som helheder i balance. Eller, for at være mere præcis: se alting som helheder i helheder i helheder i balance.

Og ‘alting’ starter med dig selv. Du er en helhed som består af mindre helheder og du indgår i nogle større helheder.

Når du først selv har den konkrete oplevelse af helhed, kan du sætte den helhed i perspektiv til alt andet: alle udfordringer og alle problemer. Som en moderne mini Leonardo da Vinci i livskunst kan du bruge dig selv til hvad end du vil og løse snart sagt enhver type udfordring livet præsenterer dig for.

Ja, det mener vi virkelig!

Hvem er du?: Målgrupper for uddannelsen

– Du har allerede en eller flere (niche)uddannelser som f.eks. coaching, healing, etc. men vil gerne have samlet det hele på en måde, så du kan bruge det, og som afspejler DIG.
– Du ved, du rummer noget unikt og særligt, men kan ikke rigtig få det ud, så du kan forstå det og bruge det.
– Du vil gerne være autentisk og forstå mere om hvem og hvad du er. Du vil gerne finde din mission og vision i livet.
– Du er en generalisttype, der kan meget og ikke vil begrænse dig til en bestemt ting, men gerne vil skabe præcis det arbejdsliv som er dig, som rummer hele dig, en blissness.
– Du har en bestemt evne som f.eks. du er en god sparringspartner, massør, healing eller clairvoyance, men savner et større perspektiv på livet.
– Du vil gerne arbejde med bevidsthed som behandler, coach, guide, lærer, healer, konsulent eller lignende.

De kvalifikationer uddannelsen giver

Hvad du får ud af uddannelsen afhænger især af dig selv. Hvis du primært ønsker personlig udvikling er 2 år måske nok, hvis du ønsker at guide og hjælpe andre professionelt er 3 år måske nok, og hvis du ønsker hele pakken, hvor du i praksis skaber dig et nyt og bedre liv, vil du sikkert tage alle 4 år.

Du bliver ekspert på dig selv, livet, bevidsthed og helhed – på din helt egen måde. Efter 4 år bliver du i stand til både privat og professionelt at hjælpe, guide og undervise andre mennesker ud fra helhedsperspektivet. Du vil endvidere have udviklet din(e) helt egen metode(r) ud fra, hvordan du fungerer optimalt. Hvis du vil, kan du som nævnt vælge at arbejde som guide, behandler, healer, coach, problemløser, lærer, foredragsholder, teambuilder, rådgiver, eller noget helt tiende.

Denne uddannelse er noget helt særligt, ikke bare fordi den er så bred og kan føre til så mange forskellige ting, men fordi den følger dig MENS du skaber dit nye liv – hvad enten det er som selvstændig professionel eller lykkelig privatperson. Dvs. målet for de 4 år er at du ikke bare kommer ud med redskaber til at starte et nyt liv, men faktisk kommer ud med et nyt liv. Du ER allerede i gang, når du er færdig!

Uddannelsens elementer

Uddannelsen tager 4 år og er opdelt i 2 års grundforløb og 2 års overbygning.

Uddannelsen består af ca. 800-1200 timer totalt på 4 år (dvs. ca. 200-300 timer pr. år). Egen indsats er afgørende.

Du vil under hele forløbet deltage i og veksle mellem følgende undervisningsformer:

• Holdundervisning med medstuderende, underviserne og gæstelærere.
• Gruppearbejde (og 2-og-2), hvor man træner/prøver ting af, også i “fritiden”
• Individuelle sessioner med underviserne
• Individuelle sessioner med gæstelærere (ikke to studerendes veje, interesser, svagheder og kompetencer er de samme. Nogle vil være stærke på energi, andre på intuition, andre igen på kærlighed, krop, intellekt osv. Vi hjælper dig med at finde dygtige professionelle, som kan støtte dig i netop dine særlige interesseområder)
• Deltagelse i næsten alle kurser/workshops (og til dels foredrag).
• Deltagelse i udvekslingsordninger med andre uddannelser
• Hjemmearbejde: træning med andre deltagere, læsning og en årsopgave
• Formidling, hvor du er underviseren (især på overbygningen)
• Praktisk arbejde på din egen ‘blissness’ (business + bliss, se mere her (især på overbygningen)
• (Valgfrit) deltage i en eller flere udviklingsrejser til mere sydlige himmelstrøg

Du vil stifte bekendtskab med arbejde inden for områderne:

1) Identitet / bevidsthedsform / bevidsthedsfilter / overordnet mindset / soulset / væren / sjæl / ID-punkt / kerne-jeg / mig-selv-som-helhed / helhedsperspektivet
2) Basis-relationen til dig selv og til livet (herunder: herunder: autenticitet, tillid, selvtillid, selvværd, kreativitet, balance, centrering, at være til stede i sig selv, accept, kærlighed)
3) Vilje / valg / intention (herunder, igen: tillid samt ansvar / livsledelse / selv-ledelse)
4) Krop (herunder: helbred, sex, hæmninger, kropsfornemmelse, kroppens behov)
5) Behov
6) Sind / tanker / intellekt
7) Sjæl / ånd / intuition
8) Følelser (herunder: det fulde spektrum af følelser samt kærlighed, lykke/glæde og indre ro)
9) Relationer til andre mennesker (f.eks. kæreste, familie, venner, chef, kolleger)
10) Energier
11) Handlinger / action / adfærd
12) Bevidsthed / opmærksomhed / fokus / nærvær
13) Overbevisninger / tro / mindset / mønstre / vaner / kultur / traditioner / etik / moral / værdier / forventninger
14) Ressourcer (tid, energi, arbejdsindsats, opmærksomhed/fokus, penge, tillid, vedholdenhed)
15) Konkrete og dagligdags ting (hjem/bolig, virksomhed, tøj, møbler, transportmidler, kommunikationsmidler, andre materielle ting/brugsgenstande)

Undervisningsformen

Vi ved, at vi ikke kan lære dig noget du ikke selv er klar til, så vi sørger for at undervisningen støtter hver enkelt deltager, og desuden går vi andre veje end traditionelle uddannelser og lægger vægt på undersøgelse, oplevelse og legende afprøvning i praksis.

Dette er en tilgang til læring der ligger langt fra den vi er vant til fra f.eks. folkeskolen, hvor læreren taler, og eleverne indlærer.

Dvs. at til forskel fra mange traditionelle uddannelser, hvor der er en én bestemt måde at køre en metode eller teknik på, som er den rigtige, er der her ikke nogen facitliste. Det handler om, hvad der virker, og hvad der ikke gør – for dig og den, du arbejder med. Du har DIN måde og andre har DERES måde. Og det er sådan alt fungerer, når det fungerer optimalt.

På bevidsthedsuddannelsen er det sådan, at selv om der er mange nye ting at lære (og der vil også være traditionel undervisning), så handler det meget om at prøve sig frem. Det handler om, at etablere det vi kalder et ‘mindset’: En måde at gå til tingene på, en måde at være i verden på.

En af de første ting vi vil undersøge på den måde er fænomenet ‘ren væren’, en tilstand vi alle kender og har oplevet – men desværre ofte kun glimtvis (og måske endda uden at lægge mærke til det).

Når du som noget af det første på uddannelsen (gen)oplever ‘ren væren’ er det ret enkelt at etablere en direkte forbindelse til de mere udvidede og kloge dele af dig selv … din underbevidsthed og (i særdeleshed) din overbevidsthed.

Og når først den kontakt er etableret bliver alting meget enklere og resultaterne kommer hurtigere.

Uddannelsens opbygning og indhold

Grunduddannelsen:

1. år: Hvem er du – etablering af kontakt til dit højere selv

På første år vil du:

• Blive introduceret til helhedsperspektivet. Se, hvordan det er relevant for dig (og alt muligt andet).
• Blive introduceret til den noget anderledes undervisningsform vi bruger, hvor basis er at prøve sig frem i praksis for at finde ud af hvad der virker og hvad der ikke gør.
• Finde ud af, hvem du er på ego-niveau. Vi får tidligt i forløbet afklaret hvilken type dit ego er, og hvad det betyder. (Bemærk, vi anser egoet for en ressource, ikke en modstander; egoet skal bare have en passende plads i dit liv, hvor du styrer egoet og det ikke styrer dig).
• Blive introduceret til ‘ren væren’, en dejlig og gavnlig tilstand (som du måske ikke ved at du allerede kender).
• Finde ud af, hvem du er på et udvidet niveau af bevidsthed. Vi sigter på så hurtigt som muligt at få etableret en kontakt til og et samarbejde med din udvidede bevidsthed.
• Ret tidligt i uddannelsen skrive din første lille helhedsopgave: “Hvem er jeg, hvordan er mit liv og hvor vil jeg hen”.
• Lave (og løbende udvide) en total-liste over ALLE problemer, begrænsninger og udfordringer i dit liv … og så småt begynde at arbejde med dem. Målet er at der skal være godt tyndet ud i listen efter 3 år.
• Arbejde med hvad du ønsker at bruge uddannelsen til. Sætte nogle intentioner om det.
• Blive introduceret til forskellene mellem ‘vigtigt og ikke vigtigt’, ‘balance og ubalance’ samt i særdeleshed: ‘virker og virker ikke’ – dette er ikke så banalt som det måske lyder, men tværtimod meget vigtigt.
• Arbejde med mening i dit liv, din vision for dit liv samt din(e) mission(er) i livet.
• Blive introduceret til og arbejde med en masse værktøjer – nogle afklarer egoet og løser problemer på dagligdagens niveau, andre skaber adgang til ‘ren væren’ og din udvidede bevidsthed. Der er f.eks. tale om Enneagrammet, forskellige basale coaching-teknikker, værdiafklaring, Giv Slip Metoden af Søren Lauritzen, the Work af Byron Katie, Voice Dialogue (a.k.a. det indre parlament) af Hal og Sidra Stone, mindfulness, basalt energi-arbejde, healing, basalt krops-arbejde, basalt arbejde med tanker, følelser, behov, grænsesætning og overbevisninger, det at føre udviklings-dagbog, fantasirejser og diverse andre blide metoder til indre rejser (f.eks. DEVA-teknik af Rick Phillips og Rachel Kaufman, Bruce Moens metode til indre rejser samt evt. Hemi-Sync lyd CD’er fra Monroe Institute).
• Slutte 1 år af uddannelsen med at skrive endnu en helhedsopgave: “Hvem er jeg og hvordan er mit liv nu”, hvor du perspektiverer til (sammenligner med) den første opgave. Hvis du foretrækker, så er der mulighed for at din opgave kan have en anden form end skriftlig, f.eks. et foredrag, en forestilling, en video, et multimedieshow eller hvad du måtte brænde for og have lyst til.
• Modtage et eksamensbevis på at du nu er BevidsthedsDetektiv.

2. år: Start på forbedringer ud fra din udvidede bevidsthed

På andet år vil du:

• Træne temmelig meget 2-og-2.
• Arbejde dybere med nogle af de teknikker du har lært på første år – og lære dem vi evt. ikke nåede.
• Få mere erfaring med at bruge din udvidede bevidsthed som guide og værktøj.
• Blive introduceret til flere metoder og teknikker. Præcis hvilke det bliver, vil afhænge af hvad du og de andre deltagere har brug for, men det kan f.eks. være: the Journey af Brandon Bays, shamanistiske trommerejser, skyggearbejde jvf. Debbie Ford, Holotropi af Stanislav Grof, blissness-afklaring samt viden om og værktøjer til arbejde med f.eks. krop, energi (herunder healing), tanker, følelser, behov, intention (inkl. vision, mission og mål), intuition, nærvær, relationer, handlinger (inkl. arbejde), vaner, overbevisninger og mindset.
• Lære at skelne klart mellem: ‘vigtigt og ikke vigtigt’, og forstå hvordan du kan vælge det ene frem for det andet – og hjælpe andre med at gøre det samme.
• Lære at skelne klart mellem: ‘balance og ubalance’ samt ‘virker og virker ikke’, og forstå hvordan du kan flytte dig selv, dit liv og diverse situationer fra det ene til det andet – samt hjælpe andre med at gøre det samme.
• Lære om (og benytte dig af) andre polariteter så som f.eks. ‘undgå versus opnå’, ‘maskulin energi versus feminin energi’, ‘proces-orientering versus resultatorientering’, ‘holistisk (højre hjernehalvdel) versus analytisk (venstre hjernehalvdel)’, ‘ærlighed versus uærlighed’, ‘frygt versus tillid’ og evt. flere andre … samt ikke mindst lære hvordan man transcenderer dem (dvs. flytter sig ud over dem) via autentisk bevidst væren og gøren.
• Gennemgå – og holde helhedsperspektivet op mod – de vigtigste praktiske emner i et almindeligt menneskes liv, herunder f.eks.: parforhold, kærlighed, frygt (herunder fobier og angst), sex og sexlivet, familie, børn, andre relationer (venner, bekendte, kolleger, osv.), spiritualitet, arbejde/karriere/passion/kald, fritid/hobbies, tid, kommunikation, krop og sundhed, grænsesætning/assertion, penge, materielle ting (bolig, transport, tøj, mad, kommunikation, etc.) samt personlig udvikling og læring.
• Begynde at arbejde med mere dybtgående ændringer og forbedringer i forhold til hvem du er, hvad du vil. Dette inkluderer mere omfattende og effektiv ‘oprydning’ i ting, som begrænser dig og forhindrer dig i at leve dit liv autentisk og som du gerne vil. Du gør et godt indhug i din total-liste over problemer og udfordringer i dit liv.
• I slutningen af året udvælger du de teknikker og metoder, der passer bedst til hvem du er og sammensætter din egen cocktail, både til arbejde med dig selv og til arbejde med andre.
• Afslutte med en helhedsopgave: “Hvem er jeg, hvordan er mit liv og hvor vil jeg hen”, hvor der perspektiveres til (sammenlignes med) tidligere opgaver. Din opgave kan være skriftlig eller den kan have en anden form, f.eks. et foredrag, en forestilling, en video, et multimedieshow eller hvad du måtte brænde for og have lyst til.
• En mundtlig eksamen i ‘hvem du er’ og ‘præsentation af din ‘cocktail’.
• Modtage et eksamensbevis som BevidsthedsPilot.

Overbygningen

3. år: Begynde at udleve din sande identitet

På tredje år vil du:

• Få mere erfaring med at bruge din udvidede bevidsthed som guide og værktøj.
• Få mere viden, arbejde dybere med nogle af de teknikker du har lært på de to første år og blive introduceret til flere metoder og teknikker. Præcis hvilke det bliver, vil afhænge af hvad du og de andre deltagere har brug for.
• Lære nogle basale ting om det at arbejde som guide, behandler, healer, coach, problemløser, lærer, foredragsholder, teambuilder eller rådgiver.
• Lære nogle basale ting om det at finde kunder og det at tage sig betalt for det man er og gør.
• Arbejde videre med at udvikle egne metoder (din egen ‘cocktail’).
• Træne meget 2-og-2 og udvikle din evne til at guide andre mennesker (medstuderende og andre frivillige, i starten gratis, senere mod betaling).
• Begynde at holde små foredrag og undervise lidt i det små (eventuelt lave videoer og lydfiler) (i første omgang på uddannelsen), så du bliver trænet i det ‘at være på’ – primært baseret på den du selv er og kun sekundært baseret på konkrete emner og viden.
• Begynde at skabe noget f.eks. lave enkelte små artikler, opgaver, slideshows, videoer, en hjemmeside etc. så du bliver trænet i formidling – igen først og fremmest baseret på den du autentisk er.
• Se nærmere på begreberne arbejde, penge, mening samt lønmodtager versus selvstændig.
• Blive introduceret til og arbejde med begrebet ‘blissness’, et arbejdsliv (eventuelt en selvstændig virksomhed) som er totalt baseret på den du er og det du elsker.
• Fortsætte med at lave ændringer / forbedringer i dig selv og dit liv ud fra helhedsperspektivet.
• Arbejde seriøst på at få ryddet ud i din total-liste over problemer og udfordringer i dit liv.
• Med tæt kontakt med din udvidede bevidsthed vil du konkretisere, hvordan du ønsker at leve dit liv – og begynde at føre det ud i livet.
• Afslutte med en helhedsopgave: “Hvem er jeg, hvordan er mit liv og hvordan skal mit liv være”, hvor der perspektiveres til (sammenlignes med) tidligere opgaver. Din opgave kan være skriftlig eller den kan have en anden form, f.eks. et foredrag, en forestilling, en video, et multimedieshow eller hvad du måtte brænde for og have lyst til.
• En mundtlig “eksamen” hvor du i praksis viser hvordan du guider og hjælper såvel dig selv som et andet menneske.
• Modtage et eksamensbevis som BevidsthedsGuide.

4. år: Life design i praksis – Leve som du er

På fjerde år vil du:

• Udkrystallisere hvad præcis ‘blissness’ er for netop dig og tage konkrete skridt til at skabe et arbejdsliv (eventuelt en selvstændig virksomhed) som er totalt baseret på den du er og det du elsker.
• Arbejde med at vælge en eller flere retninger, som du vil specialisere dig i. F.eks. som Bevidstheds-
• Coach/Guide/Vejleder/Rådgiver/Sparringspartner
• Ekspert/Mester/Specialist/Forsker
• Lærer/Formidler
• Troubleshooter/Problemløser/Projektleder
• Behandler/Healer
• Leder
• F.eks. hvis du ønsker at være BevidsthedsLærer, vil du for alvor skulle lære at lære fra dig … ved i praksis at undervise andre ud fra din egen autentiske væren og viden (ikke andres væren eller viden). Du kommer til at undervise de andre deltagere, holde foredrag, give mindre kurser og evt. lave lydfiler, videoer, slideshows, multimedieshows, artikler, små bøger eller andet materiale. For nogle deltagere vil disse ting ikke blot være for de andre deltagere på uddannelsen, men for alle (offentligheden), og mod betaling.
• Lære nogle (flere) basale ting om formidling, såvel mundtlig som skriftlig som andre typer formidling (f.eks. elektronisk, ikke mindst via Internet).
• Lære mere om at finde kunder og det at tage sig betalt for det man er og gør.
• Lære nogle basale ting om samarbejder med andre og det at skabe netværk.
• Fortsætte guidetræningen (på såvel andre deltagere som eksterne personer (ofte mod betaling)).
• Afslutte med et speciale: “Hvem er jeg, hvad har jeg fået ud af uddannelsen og hvordan vil mit liv forme sig”. Specialet kan være skriftligt eller den kan have en anden form, f.eks. et foredrag, en forestilling, en video, et multimedieshow eller hvad du måtte brænde for og have lyst til.
• Afslutte med en mundtlig præsentation af opgaven og en demonstration af egne / udvalgte teknikker for hele holdet.
• Modtage et eksamensbevis på præcis det, du ER. F.eks. BevidsthedsLærer, BevidsthedsHealer eller BevidsthedsKonsulent.

Optagelse på uddannelsen

Der er ingen formelle adgangskrav til uddannelsen, men vi laver forholdsvis små hold.

For at vi kan vide lidt om dig, bedes du sende os et ansøgningsskema, hvor du kort fortæller om dig selv, din baggrund, hvor mange år af uddannelsen du regner med at tage og hvad du ønsker at få ud af uddannelsen (hvorfor du vil tage den). [LINK TIL SKEMA og email.]

Når vi har modtaget et mindre antal ansøgningsskemaer afholder vi en gratis introduktionsaften, hvor du kan møde underviserne og hvor der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål – begge veje!

Derefter vil du sammen med underviserne underskrive en kontrakt, hvor vi bliver enige om de formelle økonomiske forhold [LINK].

Vi starter med mellemrum et nyt hold, og det er bedst at være med fra starten, men i princippet kan du begynde når som helst – vi og de andre deltagere sørger for at du bliver bragt ‘up to date’.

Uddannelsessted

København: Enten hos Birgitte i nordvest eller i lejede lokaler.

Tidspunkter

Både hverdage, lørdage og hele weekender. Datoer og tider følger. Der være aktivitet de fleste uger af året (dog mindre i december), hvad enten det er undervisning eller træning/hjemmearbejde.

Eventuelle (valgfri) udviklingsrejser til udlandet vil typisk ligge i vintermånederne, hvorfor den almindelige undervisning i Danmark i den periode kan være droslet ned.

Pris

30.000 kr. pr. studieår (svarende til 2.500 kr. pr. måned), betalt forud pr. kvartal med 7.500 kr.

Ved fuld betaling af et studieår forud får du 3.000 kr. i rabat.

Ved fuld forudbetaling af hele uddannelsen (120.000 kr.) får du hele 20.000 kr. i rabat.

Prisen er inklusive almindelig undervisning, gæstelærer-undervisning, udveksling med andre uddannelser, obligatoriske privatsessioner med undervisere, undervisningsmateriale (enkelte bøger anbefales det dog, at man selv skaffer), kaffe, te og sunde snacks.

Deltagere på uddannelsen kan desuden deltage gratis på alle uddannelsens obligatoriske foredrag, kurser og workshops og til halv pris på undervisernes øvrige offentlig arrangementer (dvs. ikke dem der foregår i privat regi hos virksomheder og organisationer).

Derudover kan der blive tale om udgifter til en eller flere (valgfri) udviklingsrejser til udlandet samt eventuelle privatsessioner du efter ønske og behov måtte tage med gæstelærere eller andre eksperter.

Er du på dagpenge, kontanthjælp, efterlønner, førtidspensionist eller lignende, kan du deltage på nedsat pris. Kontakt os for yderligere information.

Afbud

Vi kan alle blive nødt til at melde afbud, hvilket du skal gøre til en af underviserne så snart du ved du ikke kan møde op som aftalt. Det vil typisk være en opgave for de øvrige deltagere at bringe dig ‘up to date’ på det du ikke har fået med.

Deltagerfravær

Hvis du gentagne gange melder afbud, tager vi en samtale om det og finder en løsning.

Orlov

Hvis du ønsker at holde orlov i en periode er det selvfølgelig muligt.

Vedrørende forudbetaling

Forudbetaling refunderes ikke, men hvis du har forudbetalt og ikke ønsker at deltage på uddannelsen længere har du mulighed for at omsætte halvdelen af din betaling til andre aktiviteter med underviserne f.eks. kurser, bøger, og privat-kurser eller privatsessioner.